Tony Buzan – TRénink paměti

alt   alt

S touto knihou jsem strávila léto. Byla jsem totiž požádána nakladatelstvím BizBooks o převedení paměťových metod z angličtiny do češtiny. Byla to pro mne zatím nejzábavnější a najpřínosnější práce. Z jiných autorových knih jsem věděla, že hovoří mým jazykem. Čím více jsem se ale s knihou seznamovala, tím více se mi líbila.  Nejen proto, že na cca 200 stránkách jsou popsány základní paměťové metody (to jsou většinou v každé knize na toto téma). ALE - Tony Buzan nic nevnucuje, vede vás k vaší cestě. Zaměřuje se také na různé paměťové vyspělosti čtenářů - nebo spíše studentů. Jestli jste nikdy o paměťových metodách neslyšeli, můžete se naučit velmi jednoduché pomůcky na zapamatování si všedních informací (adresy, telefonní čísla, planety sluneční soustavy...). Pokud ale chcete brát trénování paměti trošku vážněji, dostanete návod, jak si do paměti uložit až 10 000 pojmů. A pro budoucí mistry je to jen začátek!

28. 11. jsem veřejnost s touto knihou seznámila prostřednictvím dvouhodinového workshopu. Všem zůčastněným moc děkuji za skvělou atmosféru a spoluprác, byť byla již pozdní odpolední hodina a s vámi ostatními se těším někdy na viděnou - třeba na nějaké jiné akci!

TréninkPaměti crop  buzan01 crop

Přeji Vám podobný zážitek při studování knihy, jako jsem měla já při jejím zpracování!