Další využití pro rodiče s dětmi
(případně pro lektory na kurzech trénování paměti)

1) Rozvíjejete fantazii! Obracejte jednotlivé kartičky a vytvářejte plynulý příběh.

2) Rozvíjejte slovní zásobu! Povídejte si o obrázcích - co je na nich namalováno.

3) Kategorizujte! Nechte děti vybrat obrázky, které obsahují jídlo, zvířátko, dopravní prostředek, atd.

4) Rozvíjejte prostorovou orientaci! Ptejte se, co je na tácku, co pod táckem, vlevo vpravo.

5) Rozvíjejte barvocit! nechte vybrat všechny červené sukýnky, modrá trička atd...

6) Rozvíjejte postřeh a rychlost! Otočte najednou čtyři karty a snažte se najít věc, kterou mají aspoň dvě karty stejnou dříve, než Vám dvojici sebere spoluhráč!

7) Rozvíjejte kretaivitu! Jeden hráč si vytáhne kartu a snaží se popsat co nejvýstižněji buď slovy nebo pantomimou obrázek na tácku nebo na zemi. Varianta. Hráče s vytaženou kartičkou se ostatní ptají na obrázek. Ten může odpovídat pouze ano, ne, nebo většinou ano/ne. Ten, kdo předmět první uhodne, dostává bod.

8) Trénujte  paměť! Hráč obrátí kartičku a má za úkol si vzpomenout na přísloví, písničku, pranostiku, pohádku - prostě cokoliv, co asociuje aktuální obrázek na kartičce. Pokud si v určitém časovém intervalu vzpomene, má bod a kartička je jeho, pokud ne, šanci ostávají zbývající hráči.

9) Rýmujte! Hráč si vytáhne kartu a vytvoří rým na obrázek na tácku a pod ním.
Příklad:
 alt

 10) Malujte! I když zrovna neoplýváte výtvarným talentem, stejně jako já, byla bych ráda, aby vám mé obrázky byly návodem, jak namalovat jednoduché obrázky.

11) Co bys dělal/a, kdybys dostal/a ...? Rozvíjejte představiost touto hrou! Hráč si vybere kartičku a zeptá se jiného na věc, namalovanou vpravo dole: Například: „Co bys dělal, kdybys dostal berušku?“. Dotazovaný má co nejpřekvapivěji odpovědět. Například: Sehnal bych jí kámoše a založil bych beruščí farmu/chodil bych s ní na procházku/naučil bych jí létat do kolečka...

Procvičení paměťových metod:

1) Asociace: Hráči postupně obracejí kartičky a snaží se vytvořit asociaci mezi objektem na tácku a pod ním

2) Metoda loci: Sada 32 karet (chlapci nebo dívky). Znaky - objekt v pravé dolní části kartičky.
Hráči postupně obracejí kartičky a pomocí asociací si přiřazují objekty k vytvořené cestě.

3) Metoda kategorizace: Všechny karty se rozdají mezi hráče. Každý hráč má za úkol zapamatovat si co nejvíce obrázků metodou kategorizace.

4) Metoda zapamatování si čísel. Znaky - objekt v pravé dolní části kartičky.
Hráč obrátí jednu kartičku a převádí objekty příslušnou metodou na čísla. Hra se může rozšířit na další převedení tohoto čísla na jiné slovo.