Vemte kartičky na mejdan - třeba se budou hodit!

 

Přesto, (nebo právě proto?) že vypadají kartičky na první (i druhý) pohled dětinsky, zkuste si je přibalit na dovolenou s kamarády. Až se zábava večer zadrhne, můžete zkusit následující tipy

1) Řekni věci jinak!

Kartičky jsou obrázkem dolů. Znaky jsou věci na tácku a pod ním.
Jeden hráč řekne nahodilé písmenko abecedy. Úkolem je nalézt co nejvíce věcí, které umíme nazvat tak, aby název začínal tímto písmenem. Můžou se vymýšlet jakékoliv přívlastky.
 Všichni najednou obracejí kartičky.  Je-li na obrázku daná věc, hráč si kartičku vezme, pokud ho žádné slovo nenapadne, kartičku nechává ležet obrázkem nahoru pro potřebu kreativnějších hráčů. Hra končí, když již nikdo nemá zájem o ležící kartičky.
Poté hráči střídavě pojmenovávájí příslušným popisem obrazy na svých kartičkách. Každý správně pojmenovaný obrázek je jeden bod. Pozor! Slovo, které bylo na pojmenování využito, se již nesmí podruhé použít!
Pokud hráč název zapomene a není schopen pojmenovat na kartičce žádný obrázek, bod ztrácí.
Příklad: Písmeno M
alt

2) Bulvár

Kartičky jsou obrázkem dolů. Znaky jsou osoby, věci na tácku i pod ním
Hráči si nahodile vyberou předem dohodnutý počet kartiček (doporučuji tři). Snaží se vymyslet historku, ve které budou figurovat ostatní hráči nebo osoby, které všichni přítomní znají. Do historky musí zakomponovat všechny věci na kartičkách.
Varianta: Hráči otáčejí vždy po jedné kartičce a snaží se co nejplynuleji navázat na příběh předcházejícího hráče.

3) Organizujte si večírek pomocí kartiček!

Například nevíte, kdo má nachystat další chlebíčky či odnést kupící se skleničky a talířky či cokoliv jiného? Adoptujte si každý svou kartičku a pak losem rozhodněte!

4) Rýmování

Tuto hru uvádím už v tipech pro rodiče. Princip je stejný (hráči nahodile tahají kartičky a vymýšlejí rýmy na obrázky na a pod táckem), jen styl rýmů bude asi s přibývajícími hodinami a náladou trošku jiný! Uvádím jeden, který vznikl kolem druhé hodiny ranní. Podotýkám, že k realizaci tohoto brutálního verše nedošlo a při hře nebyl nikdo zraněn! Kdo rým nevymyslí, může dát fant - a dál už to znáte :-)
alt

 5) Co bys dělal/a, kdybys dostal/a ...?Opět hra zmiňovaná v sekci rodičů, poze odpovědi budou zřejmě jiné. Hráč si vybere kartičku a zeptá se jiného na věc, namalovanou vpravo dole: Například: „Co bys dělal, kdybys dostal berušku?“. Dotazovaný má co nejpřekvapivěji odpovědět. Například: Koupil bych jí lak na krovky/ 10 let ji studoval a pak napsal knihu pohlavní život berušek s příhlédnutím na aktuální psychický stav a sociální postavení ve skupině/Zkřížil bych ji s mými blechami/Koupil bych jí kilo mšic....